Confirmare certsign online dating free online full sex video

Rated 3.95/5 based on 633 customer reviews

Se foloseşte programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. 104 Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor (OPANAF 1809/2008)Formular 104 Se depune de către persoanele juridice, constituite între contribuabilii prevăzu.i la art. Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice.

Se depune în format electronic, cu ajutorul programului pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. 140 Cerere pentru obţinerea certificatului digital (OMEF 858/2008)Formular 140 Se completează şi se transmite prin Internet de contribuabilii care doresc să depună declaraţiile 100, 101, 102, 103, 120, 130, 300, 301, 710 prin Internet.050 Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 262/2007)Formular 050 Cererea se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori în cazul în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal declarat anterior.Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal şi va fi însoţită de documente care să facă dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu fiscal. 060 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007)Formular 060 Se utilizează la înregistrarea sediilor secundare care au obligaţii de plată. 070 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (OMFP 262/2007)Formular 070 Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere.Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior.Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. 020 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (OMFP 262/2007)Formular 020 Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Leave a Reply